EDGEWORTHIA CHRYSANTHA
sin. Edgeworthia papyrifera

Thymelaeaceae

Edgeworthia, mitsumata, fior di divorzio

Corteccia interna

information


left
left